Development

Vyvíjíme a staráme se o aplikační software, který pomáhá integrovat data a mapy. Na míru Vám sestavíme návrh řešení až po finalizaci a údržbu. Využíváme nové technologie a moderní prvky v oblasti GIS.

 

Příklady nasazení:

 

Intranet map server

Pro účely Policejního prezidia ČR jsme vytvořili mapový server na lokální intranetové síti. Aplikace umožňuje obsluhu map z datového skladu cca 30GB rastrových podkladů. Důraz byl kladen na jednoduchou obsluhu a odezvu.

 

DLL knihovna

Knihovna slouží k implementaci do vlastního desktopového software. Obsluhuje mapovou část. Tzn. po začlenění lze pomocí syntaxe zobrazit mapové okno a ovládací prvky. Součástí je řada dalších funkcí, jako je transformace souřadnicových systému, zobrazení bodu, vyhledávání v databázi apod. Knihovnu DLL využívají složky GIBS, BIS a Policie ČR.

 

Maps API Google

Na platformě Google API úspěšně provozujeme několik významných projektů. 4-letý vývoj nás posunul k velmi sofistikovanému řešení, které obsahuje mnoho zajímavých funkcí a prvků pro širší veřejnost i cílené týmové skupiny. Od editačních rozhraní, administrace až po dynamické vazby na objektové prvky. Řešení vzniklo pro mapový server CENTRUM.CZ. Nyní je provozováno jako nejpoužívanější mapový portál Slovenka - ZOZNAM.SK.

 

 


aktualizováno 13.05.2014 11:27 | DPA

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy