reference k digitálním mapám

     Celní správa ČR

2008/9 - Poskytnutí podrobných celoplošných map pro účely státního sektoru Celní správy. Datová sada v otevřeném rastrovém formátu, projekci JTSK.

 

 

Telefónica ČR (Eurotel) a Telefónica SK

2007/9 - Poskytování detailních vektorových a rastrových map ČR a Slovenska, včetně přípravy pro nasazení ve vlastním GISu. Součástí vektorových vrstev jsou metadata z oblasti administrativního členění.

 

 

   Sberbank Slovensko, a. s.
2013 - Pro účely zkvalitnění vstupních dat klientské části jsme poskytli databázi uličního grafu s propojením na vyšší admin. celky. Sberbank je největší ruská síť bank, nyní ovládá i největší podíl trhu v tomto segmentu na Slovensku a ve střední Evropě.
 

 

NAVTEQ B.V.

2007-13 - Pravidelné doplňování vybraných vektorových/databázových vrstev pro datový set Navteq. Data jsou použita především pro navigační účely v podporovaných přístrojích např. Nokia, Sony, Samsung apod., případně jako pomocné soubory pro interní procesy.

 

 

  České Radiokomunikace

2010 - Poskytnutí licence podrobných dat ČR pro účely operativního řízení v terénu a plánování služeb. Komplexní datová sada vektorových vrstev v projekci JTSK.

 

 

    Policie ČR

2003-13 - Dodáváme komplexní aplikační a mapové řešení pro potřeby vybraných útvarů Policie ČR a BIS. Data veškerých měřítek ČR, přehledové Evropy a databáze administrativního členění.

 

 

      UPC Česká republika

2009-13 - Pro správu GISu připravujeme datové sady podrobných mapových vrstev ČR a databázové vrstvy administrativního členění. Výstupem jsou i mapové podklady kompletní sady ČR pro řešení NaviGate.

 

 

   European Directories / Mediatel CR, SK

2009-13 - Podílíme se na vytváření mapového setu pro jednu z největších mediálních agentur. Do celého řešení přispíváme daty ČR a Slovenska ve vektorové podobě podle definovaného modelu. Výstupem jsou klasické mapy a hybridní mapy v kombinaci leteckých snímků.


aktualizováno 07.05.2013 14:48 | DPA

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy