reference k mapovému serveru

    

mapy.atlas.cz

2005 - Poskytnutí mapových podkladů ČR pro veřejný mapový portál atlas.cz. Výrazným způsobem jsme oživili tehdejší mapovou skladbu první celoplošnou mapou v měřítku 1:10 000. Způsob a technologie zobrazování map pomocí skládání tiles (dlaždic) vlastním algoritmem. Projekce S-JTSK.

 

 

mapy.sk

2007 - Pro mapový portál mapy.sk jsme doplnili několik měřítek map Evropy. Mapy byly sestaveny podle přesného mapového klíče, včetně použitých barev pro většinu symbolů, čar a ploch.

 

 

  

zlatestranky.cz     zlatestranky.sk
2009 - Sestavili jsme podle přesné datové specifikace a schématu datové soubory vektorových map ČR a Slovenska, z kterých se generují mapy od měřítka 1:4 000. Mapy jsou seskládány v klasické podobě automapy a hybridní mapy v kombinaci s ortofoto snímky. Projekce UTM WGS84.

 

 

zoznam.sk

2010 - Vyvíjíme mapovou aplikaci a nejpodrobnější mapové vrstvy pro veřejný portál Slovenska - zoznam.sk. Apliakce je navržena v moderním stylu s využitím API Google. Mapová škála podrobných vrstev od měřítka 1:4 000. Aplikace je dynamicky nadále podporována vývojem nových funkcionalit a doplnění. Projekce map UTM WGS84.

 

 

amapy.cz

2011 - Vytvořili jsme novou generaci map a aplikace pro veřejné mapové portály centrum.cz a atlas.cz. Důraz byl kladen na detailnost významných měst a nové oblíbené funkce, které na našich portálech většinou chybí - 3D Panoramata, stret view nebo přímé napojení na jízdní řády. Aplikace je vyvinuta v prostředí PHP a PostgreSQL s využitím API Google. Datová sada obsahuje mapy ČR od měřítka 1:4 000 a turistické mapy od měřítka 1:18 000. Projekce map UTM WGS84.


Klíčová slova
aktualizováno 05.08.2011 12:57 | DPA

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy