Mapový server

Komplexní internetový mapový portál pro obsluhu a vizualizaci vlastních dat.

 

Mapový portál slouží pro prezentaci vlastních objektů (např. poboček) nebo tvorbu nových grafických vrstev nad mapovým podkladem. Zároveň umožňuje analyzovat vlastní data a rozhodnutí i z pohledu geografických souvislostí.

 

Na základě požadavků Vám sestavíme vhodné řešení jak z hlediska funkčnosti, tak i náplně map a databází.  Můžete požadovat složité řešení s přístupem statisíců uživatelů a vysokými nároky na bezpečnost i zcela jednoduchou aplikaci pro znázornění vlastních objektů.

 

Příklady sestavení serveru:

 

Mapový server - veřejný portál:

 

www.mapa.zoznam.sk

Komplexní mapový portál přizpůsobený širší veřejnosti. Obsahuje veškeré využívané funkce a oblíbené nadstavby:

 

- Interaktivní plánovač tras

- Zobrazení intenzity dopravy

- Volba mapy (klasická, letecká, turistická, historická, hybridní)

- Zapínatelné vrstvy (cyklo trasy, turistické trasy, administrativní hranice ..)

- Vložení do svých stránek, poslat emailem, tisk, nahlášení chyby

- Měření ploch a linií, zobrazení GPS souřadnic

- Zobrazení objektů zájmů, včetně odkazů a infooken

 

 

  

  

 Mapový server - tematický portál:

 

www.bezkujeme.cz

Účelová mapová aplikace, která umožňuje zobrazit vrstvy podle aktuální "kondice" a nastavení. Zároveň je možné tematické vrstvy vybírat podle definovaných kritérií. V případě, že datová vrstva je příliš objemná, je možné výsledky zobrazovat v oddálené mapě jen jako orientační regiony nebo shluky a po přiblížení se zobrazí detailní síť.

 

- Dynamický výběr vrstvy podle kritérií

- Interaktivní zadávání nových hodnot (jedním kliknutím)

- Různá úroveň hesel a možností zásahů do databáze.

- Mnoho mapových funkcí.

 

 

 

 

 

Vizualizace poboček:

 

firemní řešení (příklad ÚJV Řež, a.s.)

Zobrazení vlastních poboček, zájmových objektů nebo např. konkurenčních provozoven nad mapou, Vám přinese lepší pohled na zatížení a prostorové umístění. S pomocí plánování tras a hustoty osídlení umožní geomarketingový průzkum a přesnější rozhodování o využitelnosti. Sledované objekty doporučujeme obohatit o data a informace. Získáte tak možnost nového způsobu evidence dat s prostorovým vnímáním. Aplikaci je možné rozšiřovat o výpočtové funkce, které pomohou rychle odpovídat na sledované parametry.

 

- Kompletní administrace databáze a objektů.

- Plánování tras, měření a mnoho využívaných funkci.

- Správa víceúrovňových přístupů.

- Škálovatelnost podle potřeby (vývoj na klíč).

- Server v provozu na páteřní lince s dohledem 24/7.

 

   

 

Vizualizace pokrytí a dojezdů:

 

firemní řešení (příklad Jablotron)

Kromě vlastních objektů lze zobrazovat i určité informace formou objektového kreslení. Např. regiony dojezdovosti s příslušnými informacemi a vazbou na dispečink. Za pomoci editačních nástrojů můžete sami velmi rychle vytvořit příslušné regiony, plnit a měnit potřebné informace. Základem je předem navržená databáze, která si vytvoří vazbu i na grafický prvek a ten se poté může dynamicky měnit v závislosti na hodnotách.

 

- Velmi zjednoduší evidenční činnost a nabídne přehledné zobrazení situace.

- Vyhledávání z databáze adres i vlastních dat.

- Kompletní administrace databáze a objektů, včetně přístupů.

- Design a grafika podle firemního stylu (korporátní šablony).

- Server v provozu na páteřní lince s dohledem 24/7.

 

    

  

 

Výpočtové funkce:

 

firemní řešení (příklad Jablotron)

Nadstavba webové aplikace o výpočtové a dohledové funkce. Příklad s interaktivním hledáním vhodného objektu (kliknutím nad mapou se v požadovaném rozsahu prověří veškeré objekty). Další možností je vlastní vykreslení plochy a prověření objektů uvnitř, včetně souhrnných informací.

 

- Nástroje jsou navrženy a sestaveny podle potřeby klienta.

- Přehledné grafické vyobrazení.

- Doplňující informace můžete zpravidla jednoduše zobrazit liknutím na vyhledaný objekt.

 

 

 

 

  

Reference nasazení mapového serveru zde.


Klíčová slova
aktualizováno 12.05.2014 16:47 | DPA

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy