Digitální mapové podklady

Nabízíme digitální mapové podklady v elektronické podobě upravené pro informační systémy, vlastní aplikace, internetové služby, tisk a další využití.

 

Rozsah dat

- celá ČR a Slovensko v podrobnosti od plánu obce

- pohraničí od měřítka 1:20 000

- Evropa v podrobnosti automapy (1:500 000)

- POI (databáze bodů zájmů) a adresní body

- administrativní celky a odvozené tematické mapy

- různé zájmové vrstvy - turistické, cyklo, běžkařské apod.

 

Mapy ČR a Slovenska

Plány měst a obcí

 

Nejpodrobnější mapové podklady,

které obsahují detailní vrstvy komunikací,

zástavby, místopisu, bodů zájmu a dalších

objektů.
Možnost doplnění čísel domů,

prokreslených budov a jiných specifických

detailů.

 

 

 

 

 

Turistické mapy


Pokrytí pro ČR, Slovensko a pohraničí v

nejběžnějším používaném měřítku 1:25 000

až 1:100 000. Libovolná kombinace mapových

vrstev podle způsobu užití - turistické vrstvy,

cyklo trasy, běžkařské nebo třeba in-line.

 

 

 

 

 

 

 

 


Letecké snímky

 

Ve spolupráci s ČÚZK můžeme nabídnout

letecké snímky celé ČR v rozlišení od 25cm / px.

Mapy jsou průběžně aktualizovány, zpravidla

po třetinách území, tj. jednou za tři roky.


Nad ortofoto mapou můžeme promítat vlastní

vrstvy, např. popisy ulic, čísel domů

nebo administrativní hranice apod.

 

 

 

 

Technické mapy

 

Pro účely stavebních odborů, projektové a

technické činnosti, můžeme sestavit specifickou

mapu na základě dostupných podkladů.

 

Např. mapa územního plánu, administrativního

členění nebo technickou mapu inženýrských sítí.

 

 

 

 

 

 

 

Tematické mapy


Jsou určené pro zájmové spolky a cílené skupiny

obyvatel. Vlastní rekognoskací terénu a sběrem

dat jsme schopni připravit požadované vrstvy,

které promítáme nad mapou.

 

Vrstvy se mohou i často měnit a doplňovat, podle

různých vlivů (počasí, rekonstrukce, výstavby),

proto se často expedují jako dynamická řešení

pro internet.

 

 

 

 

 

Mapy Evropy a světa:

Mapy Evropy


Nabízíme několik variant výstupů i pro území Evropy.

Nejběžnější verzí je automapa 1:750 000 a hybridní

mapa (letecká mapa s kombinací popisných vrstev

a státních hranic).

 

Mapy jsou průběžně aktualizovány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy světa

 

V případě potřeby zobrazování výsledků a náhledů

map i ze zbylé části světa, můžeme nabídnout

základní politické mapy v několika úrovních.

 

S ohledem na náročnost údržby se jedná spíše

o malá měřítka a méně detailní podklady.

 

Mapy lze i tisknout v několika vhodných projekcích,

ale častější využití je v digitální podobě na internetu.

 

 

 


aktualizováno 07.05.2014 17:43

galerie digitální mapy

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy